Devam Eden Projeler

 
 

Ozas Alýþveriþ ve Eðlence Merkezi

 
  Yeri: Vilnius, Litvanya  
  Toplam Ýnþaat Alaný: 60.000 sqm  
  Projenin Baþlangýç Tarihi: Eylül 2007  

Hakkýmýzda | Tamamlanan Projeler | Devam Eden Projeler | Planlanan Projeler | Organizasyon | Ekipman Listesi | Haberler | IK | Ýletiþim