Devam Eden Projeler

 
 

Kayý – Aakar Marjan Island

 
  Yeri: Ras Al Khaimah  
  Toplam Ýnþaat Alaný: 100.000 sqm  
  Projenin Baþlangýç Tarihi: Þubat 2008  

Hakkýmýzda | Tamamlanan Projeler | Devam Eden Projeler | Planlanan Projeler | Organizasyon | Ekipman Listesi | Haberler | IK | Ýletiþim