Devam Eden Projeler

 
 

Ka Golf Belek

 
  Yeri: Belek, Antalya / Türkiye  
  Toplam Ýnþaat Alaný: 32.000 sqm  
  Projenin Baþlangýç Tarihi: Ekim 2007  
  Ýþveren: Kayý Gayrimenkul Yatýrým  

Hakkýmýzda | Tamamlanan Projeler | Devam Eden Projeler | Planlanan Projeler | Organizasyon | Ekipman Listesi | Haberler | IK | Ýletiþim