Devam Eden Projeler

 
 

Kavacik Ýþ Merkezi

 
  Yeri: Ýstanbul – Türkiye  
  Toplam Ýnþaat Alaný: 7.000 sqm  
  Projenin Baþlangýç Tarihi: Ekim 2007  

Hakkýmýzda | Tamamlanan Projeler | Devam Eden Projeler | Planlanan Projeler | Organizasyon | Ekipman Listesi | Haberler | IK | Ýletiþim