Devam Eden Projeler

 
 

Aktobe Alýþveriþ Merkezi

 
  Yeri: Aktobe – Kazakistan  
  Toplam Ýnþaat Alaný: 45.000 sqm  
  Projenin Baþlangýç Tarihi: Eylül 2007  

Hakkýmýzda | Tamamlanan Projeler | Devam Eden Projeler | Planlanan Projeler | Organizasyon | Ekipman Listesi | Haberler | IK | Ýletiþim