Devam Eden Projeler

 
 

Samara Ibýs Hotel ve Ofis Projesi

 
  Yeri: Samara Rusya  
  Toplam Ýnþaat Alaný: 17.000 sqm  
  Projenin Baþlangýç Tarihi: Mart 2008  

Hakkýmýzda | Tamamlanan Projeler | Devam Eden Projeler | Planlanan Projeler | Organizasyon | Ekipman Listesi | Haberler | IK | Ýletiþim