logo

KAYI’DAN HABERLER

21 Aralık 2016

Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü’nün Finansal Kapanışı gerçekleşti

KAYI İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Samsung C&T; Corporation ve Salini Impregilo SpA konsorsiyumu olarak kazandığımız Gaziantep Şehir Hastanesi projesini gerçekleştirmek üzere kurduğumuz Gaziantep Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım A.Ş., yatırımın finansmanı için gereken 480 milyon Euro tutarındaki anlaşmayı Aralık ayında imzaladı. Yatırım ortakları firmaların proje için sağladığı öz kaynakla beraber toplam yatırım tutarı 600 milyon Euro’dur.  

Finansmanı sağlayan finans kuruluşları Export-Import Bank of Korea (KEXIM), European Bank for Construction and Development (EBRD), European Investment Bank (EIB) temsilcileri yanında, bu finansmanda yer alan K-Sure, Bank of New York Mellon, Akbank, SMBC ve diğer finans kuruluşlarının temsilcileri, hukukçular, konsorsiyum ortaklarının üyeleri imza töreninde hazır bulundular.  

Güneydoğu Anadolu’nun en büyük, Türkiye’nin 4. büyük sağlık kampüsü olan 1875 yatak kapasiteli Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü 579,998 m2’lik kapalı alana sahip olup, 330,091 m2’lik arazi üzerine inşa edilmektedir.  

KAYI, dünyaca tanınan ortaklarıyla bu tesisin işletmesini, doktor ve hemşire dışındaki klinik ve klinik olmayan destek hizmetlerini 25 yıl boyunca üstlenmektedir. Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü, inşaat ve işletme maliyeti olarak Türkiye’nin en büyük 5. yatırım projesidir. Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü hizmete açıldığında, Gaziantep ve bölgesine uluslararası standartlarda sağlık hizmeti getirecek ve Ortadoğu’nun sağlık merkezi olacaktır.  

Tedavi Birimi TOPLAM YATAK SAYISI
GENEL HASTANE (T2) 328
GENEL & PSİKİYATRİK HASTANE 402
KARDİYOVASKÜLER & ONKOLOJİ 401
ANA BİNA 33
ÇOCUK HASTANESİ (T4) 461
YÜKSEK GÜVENLİKLİ ADLİ PSİKİYATRİ 100
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 150
TOPLAM 1,875
  Geri