Planlanan Projeler

 
 

HOTEL ÝBÝS BEYLÝKDÜZÜ

 
  Toplam Ýnþaat Alaný: 154 oda  
  Kat Sayýsý:  
  Planlanan Baþlama Tarihi: Eylül 2007  
  Yeri: Beylikdüzü Ýstanbul  
  Ýþveren: Akfen-Kasa Yatýrým Ortaklýðý  

Hakkýmýzda | Tamamlanan Projeler | Devam Eden Projeler | Planlanan Projeler | Organizasyon | Ekipman Listesi | Haberler | IK | Ýletiþim