Planlanan Projeler

 
 

KA River Projesi

 
  Yeri: Belek, Antalya – Türkiye  
  Toplam Ýnþaat Alaný: 3.300 sqm  
  Projenin Baþlangýç Tarihi: Haziran 2008  

Hakkýmýzda | Tamamlanan Projeler | Devam Eden Projeler | Planlanan Projeler | Organizasyon | Ekipman Listesi | Haberler | IK | Ýletiþim