Planlanan Projeler

 
 

Volgograd Ibis Hotel ve Ofis Merkezi

 
  Yeri: Volgograd / Rusya  
  Toplam Ýnþaat Alaný: 25.500 sqm  
  Projenin Baþlangýç Tarihi: 2009  

Hakkýmýzda | Tamamlanan Projeler | Devam Eden Projeler | Planlanan Projeler | Organizasyon | Ekipman Listesi | Haberler | IK | Ýletiþim