Planlanan Projeler

 
 

Saratov Hotel Merkezi

 
  Yeri: Saratov / Rusya  
  Toplam Ýnþaat Alaný: 7.400 sqm  
  Projenin Baþlangýç Tarihi: 2009  

Hakkýmýzda | Tamamlanan Projeler | Devam Eden Projeler | Planlanan Projeler | Organizasyon | Ekipman Listesi | Haberler | IK | Ýletiþim